Loading...

TÜBİTAK 4004 – Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi-2

HOŞGELDİNİZ

Çevre sorunları çağın en büyük problemlerinden biri hâline gelmiştir. Bu problemlerin çözümü için izlenmesi gereken en iyi yol yaşadığı çevreye duyarlı ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. İyi planlanmış bir yeşil sınıf (doğa) eğitimi; bireyin doğadaki yerini fark etmesini, doğadaki işleyişi görmesini, doğaya karşı olumlu tutum geliştirmesini ve doğa farkındalığına sahip olmasını sağlayacaktır. 

“Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi-2” projesi 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 Çağrı Dönemi kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürüttüğü bu proje Aladağ çevresinde Korunan ve Doğal Alanlarda yürütülecektir.  Etkinliklerimiz Aladağ Ormanları, Göksu Tabiat Parkı, Aladağ Göleti, Seben Fosil Araştırma Ormanı ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Projemiz 6 gece 7 gün olmak üzere tek etkinlik dönemde gerçekleşecektir. Bolu İlinde öğrenim gören 7. Sınıf (6. sınıftan 7. sınıfa geçecek olan) öğrencilerinin katılabileceği etkinlikler ücretsizdir. Katılımcıların eğitim süresi boyunca tüm masrafları (konaklama, yemek, kırtasiye ve eğitim) TÜBİTAK tarafından verilen bütçeden karşılanacaktır.

Eğitim sonrasında katılımcılardan başarılı olanlara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Amaç

Bu projenin amacı; bilimsel bilgiyi görsel, uygulamalı ve eğitici oyunlarla doğa içerisinde basit ve anlaşılır şekilde sunabilmek, canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşimin farkına varmalarını sağlamak, doğada yapılacak gözlemlerle doğaya karşı merak uyandırmak, doğa ve insan arasındaki hassas dengeyi öğretmek, doğa ile doğrudan etkileşimli eğitimlerle doğa okuryazarı bireyler yetiştirmektir.

Proje Ekibi

Proje ekibinde 1 yürütücü, 1 uzman, 9 eğitmen, 8 rehber ve 1 sağlık personeli olmak üzere 20 kişi yer almaktadır.

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesi Bolu ilinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencileridir. Projemiz tek eğitim dönemi içerisinde gerçekleştirilecek olup ortaokul kurumlarına yapılacak duyuru ve bilgilendirme sonucunda, başvuru yapan öğrencilerden, katılımcı olarak 32 öğrenci seçilecektir. Bu 32 öğrencinin 16’sı (%50) Bolu ilinin ilçelerinde ve köy okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 8’i (%25) Bolu ili Merkez İlçe okullarındaki öğrencilerden, 8’i de (%25) Bolu Bilim ve Sanat Merkezi genel yetenek öğrencileri arasından seçilecektir.

Seçim Kriterleri

 • Daha önce TÜBİTAK destekli bir doğa eğitimine katılmamış olan,
 • Doğa yürüyüşlerine ve doğada yapılacak olan eğitim faaliyetlerine katılımını engelleyecek herhangi bir sağlık problemi, alerjisi, böcek ve yeşil alan fobisi olmayan,
 • Doğayla iyi ilişkiler kurmada istekli ve aktif olan kişilere,
 • Başvuru yapan adaylar arasından bitkiler, böcekler, memeli hayvanlar, kuşlar, fosiller, su bilinci ve çevresel sorunlar gibi konulara ilgi duyan,

katılımcılara öncelik tanınacaktır.

Neler Yapılacak

Doğa eğitimlerimiz aşağıdaki ana başlıklar altında gerçekleştirilecektir:

 • Kuş gözlemleri
 • Hayvan izleri takibi
 • İlkyardım eğitimi
 • Eğitici oyunlar
 • Bitki gözlemleri
 • Doğa yürüyüşleri
 • Fosil Gözlemleri
 • Böcek gözlemleri
 • Gökyüzü gözlemleri
 • Akıl Oyunları
 • Doğa sohbetleri
 • Ağaç dikim teknikleri
 • Kuş yuvası yapımı
 • Arazi kamp teknikleri
 • Doğada hayatta kalma teknikleri

Eğitim Noktaları

 • Bolu Aladağ Gençlik, İzcilik ve Spor Kampı
 • Aladağ Ormanı
 • Göksu Tabiat Parkı
 • Aladağ Göleti
 • Seben Fosil Araştırma Ormanı
 • Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Mehmet ÇELTEK

Proje Yürütücüsü